Εναρκτήρια συνάντηση του έργου NEST

H εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική εκπαίδευση για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων” (ακρωνύμιο NEST) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20-21 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη δράση του προγράμματος, δηλαδή την Έρευνα για τις Πολιτιστικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ευρώπη. Η δράση που περιλαμβάνει έρευνα γραφείου και έρευνα με μετανάστες και πρόσφυγες, θα οδηγήσει σε μια μελέτη για την πολιτιστική εκμάθηση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη!

Το εταιρικό σχήμα του έργου, το οποίο ηγείται η ANCE, αποτελείται από τις οργανώσεις: Δήμητρα Εκπαιδευτικός Οργανισμός (GR), KMGNE (DE), Less Onlus (IT) και Universidade Portucalense UPT (PT)

Scroll to Top