Καινοτομία

Παρόλο που η πολιτιστική εκμάθηση και η ένταξη στις κουλτούρες των κοινωνιών υποδοχής είναι μείζονος σημασίας για την ένταξη των μεταναστών, δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών στήριξης. Το έργο NEST επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και να απαντήσει στο ερώτημα στο  πώς μπορεί να ενισχυθεί η ένταξη των μεταναστών σε ξένους πολιτισμούς εφαρμόζοντας μια στοχοθετημένη προσέγγιση στην πολιτισμική εκμάθηση. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο NEST θα σχεδιάσει και θα δοκιμάσει μια νέα προσέγγιση για την πολιτιστική εκμάθηση (“Learn & Blend”), η οποία συνδυάζει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό μάθημα με την πολιτιστική καθοδήγηση.

Scroll to Top