Οι καθοριστικοί παράγοντες του έργου Nest

Τα μεταναστευτικά κύματα αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου εισροή ανθρώπων που φεύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες προσπαθώντας να ξεφύγουν είτε από δικτατορικά καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόσφυγες) ή απλώς αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη (μετανάστες).

Μετά την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες απαιτείται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων ενσωμάτωσής τους  προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη αυτών των ανθρώπων στις κοινωνίες υποδοχής και η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία ως ίσων πολιτών.

Scroll to Top