ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: NEST ROUNDTABLE

Tο NEST Roundtable στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση σε σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς από την Ελλάδα, το μάθημα «Learn & Blend» – μια εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου NEST και στοχεύει στην προώθηση της πολιτισμικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων στις κοινωνίες-υποδοχής.

Μετά το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων, παρουσιάστηκε το έργο NEST και οι δύο εμπλεκόμενοι φορείς από την Ελλάδα (ANCE και «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική).

Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση της προσέγγισης «Learn & Blend» και των τριών μερών της (μάθημα «Learn & Blend», Οδηγίες για εκπαιδευτές, Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτισμικής Καθοδήγησης).

Τέλος, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την εμπειρία τους και μίλησαν για το έργο των οργανώσεων που εκπροσωπούν, σχετικά με την προώθηση της ένταξης μεταναστών/προσφύγων!

Συνολικά 27 ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom μεταξύ 10:00 και 12:00.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους στο NEST Roundtable!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NEST, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.project-nest.eu

Scroll to Top