Πως θα πετύχουμε τους στόχους μας;

Το έργο NEST θα διαρκέσει 36 μήνες και η υλοποίησή του χωρίζεται σε τρία διακριτά και αλλησυνδεόμενα στάδια όπως απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Scroll to Top