Συνάντηση Συντονιστών για το Έργο NEST στις Βρυξέλλες

Η ANCE ως συντονιστής του έργου “Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική εκπαίδευση για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων” (ακρωνύμιο NEST), συμμετείχε στη Σύσκεψη  Συντονιστών  για έργα κοινωνικής ενσωμάτωσης, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 13-14 Φεβρουαρίου 2020 . Η σύσκεψη διοργανώθηκε από τον  Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Οι γενικοί στόχοι της συνάντησης ήταν οι ακόλουθοι:

  • Ενημέρωση των συντονιστών των έργων σχετικά με τις διαδικασίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για τη χρηματοοικονομική και λειτουργική διαχείριση (π.χ. διαχείριση του προϋπολογισμού, υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο / τα τελικά αποτελέσματα, έλεγχοι) και  δυνατότητα συζήτησης αποριών επί των συγκεκριμένων ζητημάτων.
  • Ενεργοποίηση συνεργειών όπου χρειάζεται και ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των έργων και του πλαισίου πολιτικής τους.
  • Δυνατότητα συνάντησης των συντονιστών με τους συνεργάτες από τον αρμόδιο Οργανισμό (EACEA), που είναι υπεύθυνοι για τα έργα τους και με αντιπροσώπους της Επιτροπής που ασχολούνται με πτυχές σχετικών πολιτικών.
  • Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των συντονιστών των έργων.

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου το απόγευμα, ο Οργανισμός (EACEA) διοργάνωσε κατ’ιδίαν διμερείς συναντήσεις για όλους τους συντονιστές, προκειμένου να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στα έργα τους και να θέσουν τα ερωτήματά τους στους υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών.

Scroll to Top