Σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 3–Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της ΕΕ για την στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και των αθλημάτων στην Ευρώπη.

Ο στόχος του προγράμματος Erasmus + είναι να συμβάλει τόσο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και ένταξη, όσο και στους στόχους του ΕΚ2020, του στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η Βασική Δράση 3 επιχορηγεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης πολιτικών καινοτομίας, της πολιτικής διαλόγου και την υλοποίησή της, καθώς και στην ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Scroll to Top