1ο Newsletter για το έργο NEST

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε το πρώτο Newsletter του έργου “Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική μάθηση για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων” – NEST Περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.project-nest.eu/