Εναρκτήρια συνάντηση του έργου NEST

H εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική εκπαίδευση για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων” (ακρωνύμιο NEST) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20-21 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη …

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου NEST Read More »